Hüviyet Kayıp ilanı Örneği

29 Ağustos 2013 tarihinde Hüviyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Huriye Reyhan ÇETİN

21.11.2015’DE Hüviyetim zayi olmuştur. Hükümsüzdür. Reyhan KARALI